TRANS-KAM


Idź do treści
Pobierz treść Ogłoszenie o Zamówieniu nr P/03/2012 [pdf]
Pobierz treść ogłoszenia o rostrzygnięciu przetargu nr P/03/2012 [pdf]
 


DOTACJE UE

WNIOSEK I
Firma "TRANS-KAM" Robert Kupis rozpoczęła realizację Projektu pn.: "Wdrożenie innowacji procesowej dotyczącej systemu budowlano-geodezyjnego wraz z zakupem niezbędnych środków trwałych".

Na mocy zawartej umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, III Oś Priorytetowa: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw, zakupiony i wdrożony zostanie innowacyjny system budowlano-geodezyjny. Ponadto zakupione zostaną nowoczesne maszyny budowlane.

WNIOSEK II
Firma "TRANS-KAM" Robert Kupis rozpoczęła realizację Projektu pn.: "Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy "TRANS-KAM ROBERT KUPIS" poprzez zakup i wdrożenie systemu budowlano-geodezyjnego".

Na mocy zawartej umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, III Oś Priorytetowa: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 - Rozwój Mikro - i Małych Przedsiębiorstw, zakupiony i wdrożony zostanie innowacyjny system budowlano-geodezyjny.Pobierz treść Ogłoszenie o Zamówieniu nr P/01/2012 [pdf]
Pobierz treść załączników do Zamówienia nr P/01/2012 [pdf]

Pobierz treść ogłoszenia o rostrzygnięciu przetargu nr P/01/2012 [pdf]


Pobierz treść Ogłoszenie o Zamówieniu nr P/02/2012 [pdf]
Pobierz treść załączników do Zamówienia nr P/02/2012 [pdf]

Pobierz treść ogłoszenia o rostrzygnięciu przetargu nr P/02/2012 [pdf]